PROGRAM:

SCULPTURĂ x ARHITECTURĂ

Sculptură x Arhitectură
Uniunea Arti
ştilor Plastici din România ( U.A.P ) în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România ( O.A.R ) şi Uniunea Arhitecţilor din România ( U.A.R ) lansează invitaţia de participare la proiectul cu tema Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană, în Bucureşti.

Participanţii la Workshop
Invitaţia de a participa la workshop se adreseaz
ă tuturor studenţilor, tinerilor absolvenţi ai şcolilor de arhitectură şi arhitecţilor consacraţi care acceptă această interesantă provocare.

Concept
Lipsa major
ă de spaţii muzeale în România, destinate expunerii artei moderne şi contemporane, dar şi relaţia specială care există între sculptură şi arhitectură, au constituit mobilul proiectului Sculptură x Arhitectură.
Ac
ţiunea propriu-zisă constă în realizarea unor proiecte-idee de arhitectură pe această temă, având ca sursă de inspiraţie sculpturile create de nouă artişti consacraţi: Paul Neagu, Ovidiu Maitec, Peter Iacobi, Napoleon Tiron, Mircea Roman, Liviu Russu, Marian Zidaru, Alexandru Păsat şi Titi Ceară.
Se doreşte prin aceastǎ iniţiativǎ regenerarea întregului teritoriu deţinut de U.A.P în Bucureşti - este vorba de incinta situată în str. Băiculeşti nr. 29, sector 1, Combinatul Fondului Plastic (CFP).

Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană (MAMC) poate fi organizat fie într-o construcţie independentă, fie se poate integra în cadrul volumelor existente, în orice manieră pe care autorul o consideră potrivită. Se caută cea mai bună modalitate de a folosi spaţiul în interes public pentru a putea atrage cât mai multe activităţi de-a lungul întregului an. Se doreşte astfel crearea, în etape succesive, a unui pol de interes major pentru Bucureşti şi, în acelaşi timp, atragerea instituţiilor internaţionale de profil. 

Organizatorii doresc ca MAMC sǎ devinǎ o parte din viitorul Centru Internaţional al Artelor Vizuale. Propunerile vor trebui să aibă în vedere etapizarea în timp a diverselor funcţiuni în aşa fel încât proiectul să fie fezabil. 

Proiectul Sculptură - Arhitectură, în etapa 2013, este conceput din două elemente:

1. Expoziţia permanentă de sculptură va fi deschisă în spaţiile existente şi va fiinţa pe termen lung. Această expoziţie va genera şi va pregăti substanţa viitorului muzeu;

2. Workshop-ul propriu-zis, etapa 2013, cu tema Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană. Interesul pentru o colaborare efectivă între artiştii plastici şi arhitecţi are în vedere primul pas pentru un contact de lungă durată care să genereze proiectul final. Workshop-ul va fi urmat de o expoziţie deschisă publicului în care vor fi prezentate proiectele-idee. Este important ca, în această fază de lucru, participanţii să cunoască amănunţit caracteristicile amplasamentului şi să viziteze halele care urmează să fie amenajate în timp. Din aceste motive dorim ca activitatea, pe toată durata workshop-ului să se desfăşoare în incinta C.F.P. Sala Tipografia va adăposti activităţile de lucru efective şi întâlnirile cu artişti plastici, critici de artă, arhitecţi.

Modul de desfăşurare al workshop-ului

a. Atelierul propriu zis

Pe site sunt postate imagini cu lucrări ale sculptorilor. Participanţii la acest proiect pot alege sculptura / sculpturile agreate, după care vor concepe proiectele idee şi îşi vor expune ideile în text scris. Tehnica de lucru, expresia şi volumul sunt la alegerea autorului, care îşi va folosi ustensilele proprii ( laptop, foto, etc...). Propunerile pot fi făcute individual sau în echipă. Ȋn incinta C.F.P se vor amenaja parcaje. Proiectele-idee pentru muzeu pot fi redactate sub formă de planuri, secţiuni, faţade, 3D şi machete. Se cere, de asemenea, un plan de situaţie care să cuprindă incinta cu accesele necesare şi amplasamentul muzeului în relaţie cu clădirile existente. Planul general va pune în evidenţă o strategie de atragere a locuitorilor Bucureştiului şi a vizitatorilor din străinătate.

Viziunea generală pentru Centrul Internaţional al Artelor Vizuale va putea fi clarificată într-un text scris de maxim 350 de caractere.

În spaţiul Tipografia vor fi expuse sculpturile artiştilor, concomitent cu alte proiecte similare create pentru expoziţia Sculptură x Arhitectură de la Galeria Simeza, din 2007.
Pe toat
ă durata workshop-ului publicul va putea relaţiona cu sculptorii şi arhitecţii implicaţi în proiect, dar şi cu personalităţi, de asemenea sculptori si arhitecţi, invitaţi speciali ce vor ţine conferinţe pe tema dată. Ambientul va fi dinamizat cu proiecţii de imagini, atȃt în timpul workshop-ului dar şi ulterior, pe durata expoziţiei.

Un ploter va fi pus la dispozitia participanţilor timp de doua zile.

Dacă sunt necesare operaţii mai complexe pentru realizarea propunerilor / proiectelor, ele pot fi realizate şi în alte locuri în afara spaţiului Tipografia, dar fără sprijinul U.A.P.

b. Expoziţia de proiecte-idee

În perioada 12 – 30 octombrie, proiectele de arhitectură ( incluzȃnd toate etapele de lucru şi schiţele) după imagini în 3D, printate, precum şi posibilele machete, vor fi expuse în spaţiul Tipografia, iar ulterior şi în alte spaţii ale U.A.R şi O.A.R.
UAR va pune la dispoziţie un microbuz pentru deplasarea invitaţilor la conferinţe şi pentru expoziţie, conform unui program prestabilit.

Locaţia, perioada 

Workshop-ul are loc în perioada 1 - 10 octombrie 2013 în sala Tipografia din incinta C.F.P, str. Băiculeşti nr. 29, sector 1. Mijloace de transport: cursǎ a RATB nr. 112, 148 sau 149 ce are staţia de oprire în faţa Combinatului Fondului Plastic (staţia are aceeaşi denumire).

Programul

Participanţii pot lucra în sala Tipografia în perioada 1- 10 octombrie. 
Program: luni - s
âmbată, orele 9 - 13 si 14 – 18, cu pauză de prânz.

Înscrierea

Participanţii la workshop se pot înscrie până la data de 30 septembrie 2013, pentru Workshop pe adresa: radu.costin.negoita@gmail.com

Alte detalii pe site www.recombinat.ro
 
Modalităţi de recunoaştere a proiectelor-idee propuse de participanţi

1. trei premii din partea organizatorilor;
2. publicarea unui interviu şi a celor mai interesante proiecte în revistele ARHITECTURA, ARTA, IGLOO, ZEPPELIN; 
3. publicarea pe ARHIFORUM;
4. publicarea pe site-urile U.A.P, O.A.R şi U.A.R;
5. itinerarea expoziţiei cu rezultatele workshop-ului într-o serie de oraşe din Rom
ânia în spaţiile U.A.P, O.A.R, U.A.R, precum şi în alte locaţii.

Iniţiatorii proiectului
Victoria şi
Marian Zidaru
Cristiana şi Liviu Russu
Ovidiu Apetrei
Şerban Sturdza
Bogdan Fezi

Curator Workshop şi contact

Arh. Radu Negoiţă
Coordonatorul workshop-ului, dl. arh.asistent univ. Radu Negoiţǎ, va asigura asisten
ţa tehnică, fiind secondat de un specialist în calculatoare.

Tel.: 0742 426 685

Mail: radu.costin.negoita@gmail.com