Paul
NEAGU

 

Paul Neagu (1938 – 2004) este un artist de o complexitate ideatică singulară, familiar cu practicile neodadaiste, teoriile lui Derrida și filosofiile esoterice ale Extremului Orient. În 1970, după ce autorităţile comuniste i-au anulat premiul pentru cercetare artistică, se stabileşte defintiv la Londra. Creaţia sa cuprinde sculptură, desen, pictură şi grafică, performance, body art, instalaţie și poezie. În sculptură, se centrează pe conceptul hyphen-ului, recurent în toată arta sa – "un arhetip pentru secolul 21, principiu simultan al conexiunii și diviziunii" cum scrie însuși artistul. Semantic, hyphen-ul ridică interogații paradoxale: afirmă tendința organică de unitate a lucrurilor sau, dimpotrivă, imposibilitatea realizării ei? Formal, apare aceeași întrebare: cum este posibil echilibrul într-o construcție aparent atât de contradictorie și instabilă? Neagu exploatează tensiunea elementelor componente și dinamica implicită în procesele de creație și recepție, alături de interesul pentru materie şi senzorial. Practica sa a influenţat o întreagă generaţie de artişti britanici, printre care Anish Kapoor și Antony Gormley.

Simona Nastac

Paul Neagu (1938 – 2004) is an artist of outstanding creativity, familiar with Neo-dada practices, Derrida’s theories and the philosophies of the Far East. In 1970, after the communist authorities cancelled his award for artistic research, Neagu moved to London. He started to develop the concept of “hyphen”, recurrent throughout his art, be it sculpture or painting,
performance or poetry. The hyphen raises paradoxical questions: does it assert the organic unity of things or, on the contrary, its impossibility? How is balance possible in such a contradictory construction? Neagu exploits the tensions between the components of the work and the dynamics implicit in the processes of creation and reception, alongside the interest for matter and sensorial experience. His art and ideas influenced an entire generation of British artists, notably Anish Kapoor and Antony Gormley.
Simona Nastac